Szkolenie z terapii narzędziowej FASCIQ® IASTM dla koni

Szkolenie z terapii narzędziowej FASCIQ® IASTM dla koni – 4 września 2023, Tor Wyścigów Konnych Partynice we Wrocławiu, sala obok baru. 

NOWOŚĆ!!!

Kolejne szkolenie w naszej ofercie edukacyjnej, skierowane głównie do fizjoterapeutów koni, zoofizjoterapeutów, a także właścicieli koni, którzy znajdą bardzo dobrze końską anatomię.

Terapia narzędziowa IASTM to rodzaj terapii, w której do opracowywania tkanek miękkich narządu ruchu używa się specjalistycznych narzędzi. Poprzez różnorodność kształtów produktów FASCIQ® IASTM Tool możliwe jest odpowiednie dopasowanie narzędzia do danego problemu pacjenta i preferencji terapeuty. Terapia narzędziowa ma na celu przywrócenie prawidłowego napięcia w obrębie głębokich i powierzchownych warstw mięśni, a także tkanki powięziowej.

Uczestnicy naszego szkolenia otrzymają w cenie oryginalne narzędzie FASCIQ® IASTM Tool – Kiss.

FASCIQ® IASTM Tool – Kiss to narzędzie do terapii narzędziowej IASTM tkanek miękkich z ergonomicznym uchwytem i zaokrąglonymi krawędziami po obu stronach przyrządu. Narzędzie do terapii ze stali nierdzewnej IASTM Kiss posiada 4 odmienne krawędzie pozwalające stosować je w wielu technikach terapii gwarantując wysoki komfort pracy. Najlepiej sprawdza się podczas rozluźniania mięśniowo-powięziowego, rozgrzewania tkanek miękkich, czy techniki zaczep i rozciągnij. Kształt i wielkość narzędzia FASCIQ® IASTM Tool – Kiss są odpowiednie do pracy praktycznie z każdym mięśniem u konia.

Plan szkolenia:

9.00 – 12.00 teoria i praktyka

  • anatomia
  • budowa mięśniowa
  • diagnostyka napięć mięśniowych
  • lokalizacja punktów spustowych, zwłóknień mięśniowych, zrolowanych powięzi

12.00 – 13.00 przerwa obiadowa (płatna we własnym zakresie na miejscu)

14.00 – 17.45

  • terapia narzędziowa FASCIQ® IASTM w teorii i praktyce

17.45 – 18.00

  • pytania
  • oficjalne zakończenie

Koszt szkolenia 900 zł. Cena zawiera skrypt, 1 sztukę narzędzia FASCIQ® IASTM Tool – Kiss, ciepłe napoje w ramach przerw kawowych, słodki poczęstunek do kawy. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia ukończenia kursu zgodne ze wzorem MEN.

Zapisy oraz informacje:
szkolafizjoterapiikoni@onet.pl
telefon 796 333 562

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zapisanie się na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu:

Regulamin szkolenia „Szkolenie z terapii narzędziowej FASCIQ® IASTM dla koni0” 4.09.2023 Tor Wyścigów Konnych Partynice 

1.

Kurs prowadzi Szkoła Fizjoterapii Koni reprezentowana przez Dyrektora Placówki Pauliną Puchała.

2.

Szkoła Fizjoterapii Koni prowadzi kurs w Zwycięska 2, Wrocław.

3.

Kurs trwa od godziny 9.00 do godziny 18.00 z przerwą na obiad od 12.00-13.00.

4.

Warunkiem zapisania się na kurs jest opłacenie całego kursu w kwocie 900 zł tytułem – „opłata za szkolenie z terapii narzędziowej” – należy również podać imię i nazwisko osoby, która weźmie udział. Opłatę należy uiścić na konto: 89 1050 1908 1000 0092 5327 5813, Happy Horse spółka zoo, Zielona 77, 58-125 Pszenno.

5.

Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

6.

W przypadku rezygnacji z kursu Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaconej kwoty. Uczestnik może jednak wskazać osobę, która weźmie udział w kursie zamiast niego.

7.

Organizator kursu ma prawo w wyniku sytuacji niezależnej od niego kurs odwołać, wtedy przysługuje Uczestnikom zwrot całej kwoty za szkolenie w wysokości 900 zł. Odwołanie kursu może nastąpić najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem kursu.

8.

Organizatorowi kursu przysługuje prawo do przełożenia kursu z przyczyn od niego niezależnych na inny termin, wtedy Uczestnicy mają prawo do rezygnacji z kursu i opłata za kurs podlega w całości zwrotowi.

9.

Dyrektor Placówki zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku nie zebrania się minimalnej liczby uczestników – tj. 10 Uczestników. Wtedy każdy z Uczestników również otrzymuje zwrot całej kwoty za kurs.

10.

Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować pisemnie do Dyrektora Placówki.